Trainingen

Twee ervaren trainers zullen de leerlingen van de brugklas en de mentor begeleiden in de eerste aanzet tot het vormen van een groep. Met KlasseDeal wordt er in de eerste week van het nieuwe schooljaar, bij voorkeur op de eerste schooldag, een vervolg gegeven aan de eerste indruk van de leerlingen van elkaar en van de mentor. Deze training duurt drie uur, waarin gerichte oefeningen gegeven worden om elkaar beter te ontmoeten en elkaar een eerlijke kans te geven. Stap voor stap wordt er gewerkt aan ontmoeten, begrijpen en één missie. Het voordeel van twee externe trainers is, dat de mentor de tijd en ruimte krijgt om de leerlingen in verschillende situaties te observeren. Halverwege de eerste training wordt de mentor zo ingezet dat hij steeds meer geïntegreerd wordt in de groep. De mentor is aan het einde van de training degene die zich presenteert als gastheer en presentator.

Na de herfstvakantie komt er een vervolg op KlasseDeal. Deze training bestaat uit twee lesuren, waarin de nadruk komt te liggen op elkaars kwaliteiten. Via het spel “de kwaliteitenshuffle” worden de leerlingen uitgedaagd om elkaars kwaliteiten te benoemen en de vraag wordt gesteld: “Welke kwaliteiten kunnen ingezet worden voor die ene missie van KlasseDeal?”

Door deze twee trainingen krijgt de mentor sneller en meer inzicht in de leerlingen en krijgt hij tools in handen om het groepsklimaat, samen met de leerlingen, uit te bouwen naar een positieve sfeer! Na de kerstvakantie worden de KlasseDeals van de brugklassen met elkaar verbonden en geborgd door middel van beelden in een Ogu. De leerlingen van alle brugklassen presenteren aan elkaar wat voor klas zij willen zijn (zie ook Binden Borgen Beeld voor leerlingen in het vo).

KlasseDealtrainers in je eigen school

Leraren, zorgcoördinatoren of gedragsspecialisten, die een sterke affiniteit hebben met groepsprocessen en oplossingsgericht zijn ingesteld, kunnen worden opgeleid tot trainer KlasseDeal. Zij worden getraind om vanuit hun professie ruimte en inhoud te geven aan het proces van positieve groepsvorming, waarbij rekening wordt gehouden met de eigenheid van de leerlingen. De trainers beheersen de houding en techniek van KlasseDeal en zijn in staat om op een positieve manier de groep en leerlingen te benaderen. Daarbij vindt modeling plaats voor de mentor van de klas. De trainers kunnen de mentor begeleiden bij de transfer van KlasseDeal naar de dagelijkse gang van zaken in de klas. De KlasseDealtrainers mogen de training geven op hun eigen school.

Voor meer informatie of voor aanmelding, kunt u dat kenbaar maken bij contact.