Een goed begin is het halve werk!

Met KlasseDeal gaan leraren in het voortgezet onderwijs werken vanuit een kader met duidelijke schoolafspraken, achtergrondinformatie en oefeningen. Daarmee krijgen zij tools in handen om het klimaat van de groep te bevorderen en uit te bouwen naar een positieve sfeer.
Met KlasseDeal gaan leerlingen in klas 1, 2 en 3 elkaar ontmoeten, elkaar leren begrijpen en werken aan één missie!
Met name in de brugklas zijn ontmoeten, begrijpen en één missie de drie speerpunten van KlasseDeal. Brugklassers staan voor de opdracht om nieuwe leerlingen te ontmoeten, een nieuwe start te maken en een plek te vinden in de klas. Juist hier is een goed begin het halve werk!

Ontmoeten

Een eerste indruk vraagt om het toevoegen van een heel belangrijke, tweede indruk. Daarmee leren de leerlingen elkaar beter kennen en begrijpen.

Begrijpen

Er is sprake van investeren in de wereld van de ander, waarbij op basis van overeenkomsten gewerkt wordt en verschillen gebruikt worden voor verbinding in de groep.

Eén missie

Welke prikkel die tot onze verbeelding spreekt, zet ons aan tot handelen? Waarden en normen sturen ons gedrag, in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Daarom is het noodzakelijk dat we handelen volgens de afspraken die gezamenlijk gemaakt worden. Samen komen tot afspraken en regels betekent een deal sluiten: een KlasseDeal! In klas 2 en klas 3 is er een programma waarin een verdieping plaats vindt van KlasseDeal en waarbij de leerlingen op hun niveau worden aangesproken in het groepsproces. Dus: samenwerken aan die ene missie! KlasseDeal stelt je in staat om een goede sfeer in de groep te creëren waarbij iedereen zich op z′n gemak voelt en vervolgens kan komen tot goede prestaties.

Zie voor meer informatie in ons boek:KlasseDeal

Positieve groepsvorming in het voortgezet onderwijs
Isbn: 9 789491 806049
Uitgeverij pica
Klik hier om het boek te bestellen