Voortgezet onderwijs

KlasseDeal: één doel, één deal

Ontmoeten, begrijpen en één missie zijn de drie bouwstenen van KlasseDeal. De leerlingen ontmoeten elkaar, leren elkaar begrijpen en werken samen aan één missie! Bewust investeren in het groepsproces stelt je in staat om een goede sfeer in de groep te creëren waarbij een ieder zich op z’n gemak voelt en vervolgens kan komen tot goede prestaties.

Met KlasseDeal gaan mentoren in het voortgezet onderwijs werken vanuit een kader met duidelijke school/klasse afspraken, achtergrondinformatie en oefeningen. Daarmee krijgen zij taal en tools in handen om het klimaat van de groep te bevorderen.

Brugklas
Klas 2 en 3
Opleiding

KlasseDeal geeft ruimte om elkaar te leren kennen en te erkennen door in de workshops:

  • elkaar te ontmoeten
  • met elkaar in gesprek te gaan
  • fysieke oefeningen te ervaren
  • feedback te geven en te ontvangen
  • elkaar te leren begrijpen
  • elkaars kwaliteiten te zien
  • samen afspraken te maken
  • successen met elkaar te vieren

Een positieve groep geeft zowel
de leerlingen als de leraar energie!

Neem contact op