Trainingen

KlasseKids is voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8. Vanaf de middenbouw bestaat de KlasseKidstraining uit tien lessen (waarvan één met ouders) en een informatieavond voor de ouders van de groep en de leerkrachten van de school.Voor de onderbouw bestaat de KlasseKidstraining uit minimaal vijf lessen. Twee gedragsspecialisten verzorgen de training. Zij kunnen maatwerk bieden, toegesneden op de leeftijd en de aard van de problematiek, door een juiste afstemming met de leerkracht en de groep. Tijdens de training wordt de leerkracht actief ingezet. Deze draagt zorg voor de transfer vanuit de training naar de klas, het schoolplein en de school. De training biedt de leerkracht bovendien de gelegenheid het groepsproces te observeren en met een andere bril naar de leerlingen te kijken. KlasseKids is een vorm van co-teaching. Via modeling geven de trainers goede voorbeelden van een oplossingsgerichte attitude, instructie en taalgebruik.

Na de training van tien lessen is er de mogelijkheid om na een periode, bijvoorbeeld in een volgende groep, de training in het kort te herhalen en te borgen! Dit kan door:

  • drie herhalingslessen met als slot het KlasseKidskwartet en/of KlasseKids borgen door middel van beelden met als slot een Ogu (zie ook Binden Borgen Beeld voor leerlingen in het basisonderwijs)

KlasseKidstrainer in je eigen school

Leerkrachten of intern begeleiders, die een sterke affiniteit hebben met groepsprocessen, gedragsproblemen en oplossingsgericht zijn ingesteld, kunnen worden opgeleid tot trainer KlasseKids. Zij worden opgeleid om inhoud te geven aan het proces van positieve groepsvorming, waarbij rekening wordt gehouden met de eigenheid van de leerlingen. De KlasseKidstrainers mogen de training geven op hun eigen school.

Externe KlasseKidstrainer

Gedragsspecialisten die samen een duo willen vormen om KlasseKids te geven op verschillende basisscholen, kunnen ook worden opgeleid tot KlasseKidstrainer. Zij worden opgeleid om leerkrachten te ondersteunen bij een pittige groep. De trainers leren de houding en techniek van KlasseKids en zijn in staat om op een positieve manier de groep en leerlingen te benaderen. Daarbij vindt modeling plaats voor de leerkracht van de groep en kunnen zij de leerkracht begeleiden bij de transfer van KlasseKids naar de dagelijkse gang van zaken in de groep en op het plein.

De trainers leren om leerkrachten te ondersteunen van leerlingen bij:

  • het voorkomen en oplossen van probleemgedrag
  • het werken aan gedragsverandering van individuele leerlingen
  • het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor meer informatie of voor aanmelding, kunt u dat kenbaar maken bij contact.