KlasseKids verbindt leerlingen!

KlasseKids geeft ruimte om op een speelse wijze sociale en emotionele vaardigheden aan te leren en daarmee te komen tot een positieve sfeer in de groep. Wanneer een leerling zich prettig voelt kan hij of zij komen tot goede prestaties op de basisschool. KlasseKids stelt gewenst gedrag centraal. Het gaat niet om het aanwijzen van fouten, missers of schuldigen, maar om het benoemen van positief gedrag. Dat is goed voor jezelf en ook voor de ander. Positief gedrag, dat bijdraagt aan een veilig en gezond klimaat in de klas, verbindt!

KlasseKids staat voor groei, succes en plezier!

Groei, succes en plezier zijn de uitgangspunten van KlasseKids. Het is de basis waarop we met de leerlingen verder willen werken om hen sociaal, emotioneel en cognitief te laten groeien. Er wordt gewerkt aan een positieve en veilige sfeer in de groep, waar iedereen zich veilig voelt en rekening met elkaar houdt. In zo´n sfeer groeit het vertrouwen in jezelf en ook in de ander.

KlasseKids heeft vijf afspraken die houvast geven en duidelijkheid bieden

  • midden- en bovenbouw

  • onderbouw

Werken aan wederzijds begrip is het sleutelelement bij KlasseKids!

Zie voor meer informatie in ons boek:


KlasseKids

Verbindt leerlingen door groei, succes en plezier!
Uitgeverij pica

isbn: 9 789491 806032
Klik hier om het boek te bestellen