Klassen en teams

Binden Borgen Beeld met leerlingen

Met Binden Borgen Beeld willen we voorwaarden scheppen om de leerlingen met elkaar te verbinden door middel van beeld(en).

Binden

Verbinden is een werkwoord. Dat veronderstelt een actieve rol van diegenen die zich met elkaar verbinden en van degene die hen daarvoor de ruimte geeft. Door met elkaar in contact te komen, elkaar te leren begrijpen en te accepteren kun je verwachtingen naar elkaar uitspreken, op elkaar vertrouwen en elkaar verder helpen. Je raakt dus met elkaar verbonden! Uit verbondenheid groeit er een sfeer van vertrouwen, dat leerlingen zich samen verantwoordelijk voelen en ruimte krijgen om zelf te handelen.

Beeld

Door beelden te gebruiken worden woorden kleurrijker, duidelijker, zichtbaarder. Een beeld zegt meer dan duizend woorden! Leerlingen worden in staat gesteld om een afbeelding te kiezen, passend bij zichzelf of hun groep. Deze afbeelding geeft stof tot nadenken, tot spreken en tot presenteren.