Klassen en teams

Binden Borgen Beeld met leerlingen

Met Binden Borgen Beeld willen we voorwaarden scheppen om de leerlingen met elkaar te verbinden door middel van beeld(en).

Binden

Verbinden is een werkwoord. Dat veronderstelt een actieve rol van diegenen die zich met elkaar verbinden en van degene die hen daarvoor de ruimte geeft. Door met elkaar in contact te komen, elkaar te leren begrijpen en te accepteren kun je verwachtingen naar elkaar uitspreken, op elkaar vertrouwen en elkaar verder helpen. Je raakt dus met elkaar verbonden! Uit verbondenheid groeit er een sfeer van vertrouwen, dat leerlingen zich samen verantwoordelijk voelen en ruimte krijgen om zelf te handelen.

Beeld

Door beelden te gebruiken worden woorden kleurrijker, duidelijker, zichtbaarder. Een beeld zegt meer dan duizend woorden! Leerlingen worden in staat gesteld om een afbeelding te kiezen, passend bij zichzelf of hun groep. Deze afbeelding geeft stof tot nadenken, tot spreken en tot presenteren.

Borgen

Dit proces wordt concreet gemaakt in de vorm van een Ogu. Wat betekenis heeft en waardevol is moet je bewaren. Een plek geven. Door Binden Borgen Beeld willen we zichtbaar maken wat leerlingen bindt. De zelf gekozen beelden door de leerlingen worden in één geheel gepresenteerd.

Workshop

Twee trainers gaan met de groep aan de slag om de onderlinge band te versterken. De workshop bestaat uit verschillende, uitdagende werkvormen.

Kan ingezet worden voor:

Presentatie van jezelf

1. Gezien worden
Elkaar onderling leren kennen.
Een afbeelding wordt door elke leerling gemaakt.
Elke afbeelding komt in de Ogu.
Elke leerling krijgt visueel een plek in de groep.

Presentatie van je groep

2. Omgaan met elkaar
Samen bepalen wat voor groep je wilt zijn.
Hoe wil je als groep met elkaar omgaan?

Bij elke afspraak zoeken of maken de leerlingen een afbeelding voor de Ogu. Elke afspraak wordt visueel geborgd door middel van de Ogu.

De Ogu kan ook ingezet worden na de training van positieve groepsvorming vanuit KlasseKids in het basisonderwijs of KlasseDeal in het voortgezet onderwijs. Aan elke Ogu is een lesbrief gekoppeld waarmee de leraar het proces van ontmoeten kan inzetten.

Neem contact op