Primair onderwijs

KlasseKids in de groep

KlasseKids voor groep 1 en groep 2:

Met de materialen uit de KlasseKidsbox kunnen de leerkrachten samen met de kinderen aan de slag met KlasseKids. Kai en Kira beleven avonturen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Via deze avonturen, gekoppeld aan visueel materiaal, krijgen de afspraken van KlasseKids inhoud. Door de verwerkingsopdrachten gaan de kinderen zelf ervaren wat vertrouwen, helpen, samenwerken, plezier en succes is.

KlasseKids voor groep 3 en groep 4:

De KlasseKidstraining bestaat uit 7 bijeenkomsten van een uur, een informatieavond voor ouders en een bijeenkomst waarbij kind en ouder gaan samenwerken. Twee trainers verzorgen de training. De trainers kunnen maatwerk bieden. Vanuit een intakegesprek komt er een juiste afstemming met de leerkracht en voor de groep. In elke bijeenkomst zijn de KlasseKidsafspraken/symbolen verweven in het omgaan met elkaar en wordt er inhoud aan gegeven door middel van oefeningen.