Primair onderwijs

KlasseKids in de groep

KlasseKids voor groep 1 en groep 2:

Met de materialen uit de KlasseKidsbox kunnen de leerkrachten samen met de kinderen aan de slag met KlasseKids. Kai en Kira beleven avonturen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Via deze avonturen, gekoppeld aan visueel materiaal, krijgen de afspraken van KlasseKids inhoud. Door de verwerkingsopdrachten gaan de kinderen zelf ervaren wat vertrouwen, helpen, samenwerken, plezier en succes is.

KlasseKids voor groep 3 en groep 4:

De KlasseKidstraining bestaat uit 7 bijeenkomsten van een uur, een informatieavond voor ouders en een bijeenkomst waarbij kind en ouder gaan samenwerken. Twee trainers verzorgen de training. De trainers kunnen maatwerk bieden. Vanuit een intakegesprek komt er een juiste afstemming met de leerkracht en voor de groep. In elke bijeenkomst zijn de KlasseKidsafspraken/symbolen verweven in het omgaan met elkaar en wordt er inhoud aan gegeven door middel van oefeningen.

KlasseKids voor groep 5 t/m groep 8:

De KlasseKidstraining bestaat uit 10 bijeenkomsten van anderhalf uur, een informatieavond voor ouders en een bijeenkomst waarbij kind en ouder gaan samenwerken. Twee trainers verzorgen de training. De trainers kunnen maatwerk bieden. Vanuit een intakegesprek komt er een juiste afstemming met de leerkracht en voor de groep

Tijdens de trainingen wordt de leerkracht actief ingezet. Deze draagt zorg voor de transfer vanuit de training naar de klas, schoolplein en schoolomgeving. De training biedt de leerkracht bovendien de gelegenheid het groepsproces te observeren en met een andere bril naar de leerlingen te kijken. KlasseKids is een vorm van co-teaching. Via modeling geven de trainers goede voorbeelden van een oplossingsgerichte attitude, instructie en taalgebruik.

Verdieping:

Na de KlasseKidstrainingenis er de mogelijkheid om na een periode, bijvoorbeeld in een volgende groep, de sociale- en emotionele vaardigheden te herhalen en te verdiepen. Dit kan door:

  • Verdieping voor groep 3 en groep 4
  • Verdieping voor groep 6 en groep 7
  • Drie trainingen aan het begin van het jaar met als slot een KlasseKidskwartet
Neem contact op

De vijf afspraken van KlasseKids

KlasseKidsafspraken geven houvast, bieden duidelijkheid en stimuleren het groepsproces.

groep 1 t/m 4

groep 5 t/m 8