Klassen en teams

Binden Borgen Beeld

Werk in uitvoering
met je team!

Met Binden Borgen Beeld willen we voorwaarden scheppen om collega´s met elkaar te verbinden door middel van beeld(en).

Wat wil je als team uitstralen?
Waar sta je voor?
Wat is je visie?
Hoe maak je dat kenbaar?
Welke normen en waarden vind je als team belangrijk?
Hoe maak je dat zichtbaar?

Binden

Verbinden is een werkwoord. Dat veronderstelt een actieve rol van diegenen die zich met elkaar verbinden en van degene die hen daarvoor de ruimte geeft. Door met elkaar in contact te komen, elkaar te leren begrijpen en te accepteren kun je verwachtingen naar elkaar uitspreken, op elkaar vertrouwen en elkaar verder helpen. Je raakt dus met elkaar verbonden! Uit verbondenheid groeit er een sfeer van vertrouwen, dat collega´s zich samen verantwoordelijk voelen en dat willen uitstralen.

Beeld

Door beelden te gebruiken worden woorden kleurrijker, duidelijker, zichtbaarder. Een beeld zegt meer dan duizend woorden! Iedereen wordt in staat gesteld om een afbeelding te kiezen, passend bij zichzelf en/of hun visie. Deze afbeelding geeft stof tot nadenken, tot spreken en tot presenteren.

Borgen

Dit proces wordt concreet gemaakt in de vorm van een Ogu. Wat betekenis heeft en waardevol is moet je bewaren. Een plek geven. Door Binden Borgen Beeld wordt zichtbaar wat leraren bindt. De zelf gekozen beelden worden in één geheel gepresenteerd.

Kan ingezet worden voor:

Een beeldende presentatie van je team, waaruit je gezamenlijk wilt werken. Het is de basis en het uitgangspunt van het handelen in de omgang met elkaar. Dit wordt visueel gemaakt in de vorm van een Ogu. Aan elke Ogu is een format gekoppeld waarmee je team tijdens een studiemoment de visie zichtbaar gaat maken.

Workshop

Twee trainers begeleiden jouw team om een gezamenlijke visie te verbeelden. De workshop bestaat uit verschillende, inspirerende werkvormen.

Neem contact op