Klassen en teams

Binden Borgen Beeld

Werk in uitvoering
met je team!

Met Binden Borgen Beeld willen we voorwaarden scheppen om collega´s met elkaar te verbinden door middel van beeld(en).

Wat wil je als team uitstralen?
Waar sta je voor?
Wat is je visie?
Hoe maak je dat kenbaar?
Welke normen en waarden vind je als team belangrijk?
Hoe maak je dat zichtbaar?