Leerkrachten en docenten

KlasseBoost

“Soms verdienen de leerlingen en hun leerkracht/docent extra aandacht!
Soms is het even nodig, een extra duwtje in de rug!”

  • Loopt het niet echt lekker in de groep?
  • Kun je er als leerkracht/docent niet achter komen wat er nu werkelijk speelt in de groep?
  • Is het van belang om opnieuw de piketpaaltjes duidelijk neer te zetten?
  • Wat gebeurt er met de groep wanneer er (abrupt) een leerling niet meer terugkomt?
  • Wat als …………?

Allemaal vragen en situaties die extra aandacht verdienen!
Vanuit groepsweb kunnen wij na een intakegesprek een plan van aanpak samenstellen, waarbij een ieder weer in zijn kracht gezet wordt.

KlasseBoost is voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs

Tijdens een aantal bijeenkomsten, binnen of buiten de school, wordt gewerkt aan verbinding. De inzet is vooral om, via creatieve en fysieke werkvormen, de leerlingen en leerkracht / docent weer te laten ervaren dat het fijn is om in de groep te zijn!

Groei, succes en plezier!

Neem contact op