Primair onderwijs

KlasseKids verbindt leerlingen

Groei, succes en plezier zijn de waarden van KlasseKids. Het is de basis waarop we met de leerlingen verder willen werken om hen sociaal, emotioneel en cognitief te laten groeien. Er wordt gewerkt aan een positieve en veilige sfeer in de groep, waar iedereen zich prettig voelt en rekening houdtmet elkaar. In zo’n sfeer groeit het vertrouwen in jezelf en in de ander.