Voortgezet onderwijs

Opleiding tot KlasseDeal trainer

KlasseDeal wordt gegeven door twee trainers!

KlasseDeal trainer in je eigen school

Leraren, zorgcoördinatoren of gedragsspecialisten, die een sterke affiniteit hebben met groepsprocessen en oplossingsgericht zijn ingesteld, kunnen worden opgeleid tot trainer KlasseDeal. Zij worden getraind om vanuit hun professie ruimte en inhoud te geven aan het proces van positieve groepsvorming, waarbij rekening wordt gehouden met de eigenheid van de leerlingen.

Externe KlasseDeal trainer

Gedragsspecialisten die samen een duo willen vormen om KlasseDeal te geven op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, kunnen ook worden opgeleid tot KlasseDeal trainer. Vanuit groepsweb krijgen zij de gelegenheid om docenten en mentoren te ondersteunen bij een startende klas.