Voortgezet onderwijs

Opleiding tot KlasseDeal trainer

KlasseDeal wordt gegeven door twee trainers!

KlasseDeal trainer in je eigen school

Leraren, zorgcoördinatoren of gedragsspecialisten, die een sterke affiniteit hebben met groepsprocessen en oplossingsgericht zijn ingesteld, kunnen worden opgeleid tot trainer KlasseDeal. Zij worden getraind om vanuit hun professie ruimte en inhoud te geven aan het proces van positieve groepsvorming, waarbij rekening wordt gehouden met de eigenheid van de leerlingen.

Externe KlasseDeal trainer

Gedragsspecialisten die samen een duo willen vormen om KlasseDeal te geven op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, kunnen ook worden opgeleid tot KlasseDeal trainer. Vanuit groepsweb krijgen zij de gelegenheid om docenten en mentoren te ondersteunen bij een startende klas.

Programma opleiding KlasseDeal

De opleiding duurt één dag, van 9.00 uur tot 16.00 uur

Wat komt aan bod?

  • Je eigen attitude richting de groep en mentor
  • Groepsprocessen
  • Wat zijn de kaders
  • Waarden en normen
  • Rollen in een groep
  • Welke fasen zijn belangrijk
  • Inhoud van KlasseDeal
  • Het ervaren van de fysieke KlasseDeal oefeningen

Kosten:

425,- per persoon, inclusief handleiding en lunch.

Op maat:

Wanneer een team van een school kennis wil maken met KlasseDeal kan dit d.m.v. een training. Het is ook mogelijk om samen met het team te kijken hoe je KlasseDeal kunt implementeren binnen je school en wie men daar voor wil inzetten. Voor meer informatie of voor aanmelding, maakt u dat kenbaar bij contact.

Neem contact op