Primair onderwijs

KlasseKids bemiddelaar

In alle groepen vinden conflicten plaats tussen leerlingen. Dat is heel gewoon en helemaal niet erg. Het gaat er vooral om of het conflict op een goede en respectvolle manier opgelost kan worden.

De leerkrachten van groep 7 of 8 en hun leerlingen leren vanuit KlasseKids hoe om te gaan met conflictsituaties. Door toepassing van bemiddelingsvaardigheden kan een conflict snel en effectief worden uitgepraat zodat escalatie kan worden voorkomen. Op het moment dat bekend is dat er een conflict speelt, worden twee KlasseKidsbemiddelaars ingeschakeld om te bemiddelen. De bemiddelaars maken gebruik van de vijf sleutels om samen tot een oplossing te komen. In school kan een speciale plek ingericht worden voor KlasseKidsbemiddeling.

KlasseKidsbemiddeling heeft een aantal voordelen:

Een training KlasseKids bemiddelaar omvat 6 lessen van een uur, materialen (poster en KlasseKidstools) en op verzoek een presentatie in het team. De training wordt verzorgd door twee trainers van groepsweb.

  • De leerlingen krijgen meer inzicht in conflicten en oplossingen.
  • De leerlingen ontwikkelen een respectvolle houding naar de ander.
  • De leerlingen kunnen zonder inmenging van de leerkracht onderling hun problemen oplossen.