Primair onderwijs

Opleiding tot trainer KlasseKids

KlasseKidstrainer in je eigen school

Leerkrachten of intern begeleiders (duo), die een sterke affiniteit hebben met groepsprocessen, gedragsproblemen en oplossingsgericht zijn ingesteld, kunnen worden opgeleid tot trainer KlasseKids. Zij worden opgeleid om inhoud te geven aan het proces van positieve groepsvorming, waarbij rekening wordt gehouden met de eigenheid van de leerlingen. Dit kan preventief of curatief ingezet worden. De KlasseKidstrainers mogen de training geven op hun eigen school.

Externe KlasseKidstrainer

Gedragsspecialisten die samen een duo willen vormen om KlasseKids te geven op verschillende basisscholen, kunnen ook worden opgeleid tot KlasseKidstrainer. Vanuit groepsweb krijgen zij de gelegenheid om leerkrachten te ondersteunen bij een pittige groep.

Opleiding bestaat uit drie dagen

De trainers leren de houding en techniek van KlasseKids en zijn in staat om op een positieve manier de groep en leerlingen te benaderen. Daarbij vindt modeling plaats voor de leerkracht van de groep en kunnen zij de leerkracht begeleiden bij de transfer van KlasseKids naar de dagelijkse gang van zaken in de groep en op het plein. De trainers leren om leerkrachten te ondersteunen van leerlingen bij:

 • het voorkomen en oplossen van probleemgedrag
 • het werken aan gedragsverandering van individuele leerlingen
 • het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor meer informatie of voor aanmelding, kunt u dat kenbaar maken bij contact.

Programma opleiding KlasseKids

Dag 1 en dag 2

van 9.00 tot 15.30 uur
 • Achtergrond informatie over groepsvorming
 • Communiceren met collega’s en leerlingen
 • Co-teaching
 • Waarden en normen
 • Hoe kijken we naar kinderen?
 • KlasseKids voor groep 5 t/m groep 7
 • Ervaren van de KlasseKidsoefeningen

Dag 3

van 9.00 tot 15.30 uur
 • Intervisie
 • Presentatie KlasseKidsbox voor groep 1 en groep 2
 • KlasseKids voor groep 3 en groep 4
 • KlasseKidsbemiddelaar

Op maat:

Wanneer een team van een school kennis wil maken met KlasseKids kan dit d.m.v. een workshop. Het is ook mogelijk om samen met het team te kijken hoe je KlasseKids kunt implementeren binnen je school en wie men daar voor wil inzetten. Voor meer informatie of voor aanmelding, maakt u dat kenbaar bij contact.

Neem contact op