Voortgezet onderwijs

KlasseDeal voor klas 2 en klas 3

KlasseDeal voor klas 2

De leerlingen hebben in het brugklasjaar een Deal met elkaar gesloten. In het tweede jaar starten zij een nieuw jaar met wellicht nieuwe klasgenoten. In deze leeftijdsgroep sluiten de leerlingen vriendschappen op basis van het belang dat zij er zelf bij hebben. Ze gaan kritisch kijken naar de ander en naar zichzelf. Op basis van dit gegeven heeft KlasseDeal een training, waarbij de leerlingen zich meer bewust worden van de dynamiek van de groep, ze merken dat er onderlinge afstemming gaat plaatsvinden en er ontstaat meer samenwerking!

Deze training wordt door een trainer gegeven, waarbij de mentor opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld om de klas goed te observeren in verschillen situaties.

De poster van KlasseDeal staat centraal. Dit zijn de kaders van onze omgangsvormen. “Zo gaan we hier met elkaar om!”

KlasseDeal voor klas 3

De leerlingen krijgen in dit stadium meer inzichten in en verantwoordelijkheid voor groepsprocessen; ze gaan beseffen hoe zij daar zelf invloed op kunnen uitoefenen.Tijdens de training worden de leerlingen gestimuleerd om na te denken over hun eigen aandeel in het groepsproces. Door de groep meer inzicht te geven in hun eigen groepsproces, kan er (weer) contact tussen hen ontstaan en voelen zij zich (weer) meer verbonden met elkaar. Door samen te werken aan een opdracht vergroten zij gelijkheid, wederkerigheid en sociaal gedrag. Bij deze training kan men zich afvragen of een trainer deze workshop moet gaan geven of de mentor zelf. Dit kan in overleg.

De poster van KlasseDeal staat centraal. Dit zijn de kaders van onze omgangsvormen. “Zo gaan we hier met elkaar om!”

KlasseDeal

Positieve groepsvorming in het voortgezet onderwijs

De trainingen van Klas 2 en 3 staan beschreven in het boek van KlasseDeal. Voor meer informatie over deze trainingen, neem contact op.

Neem contact op